Staker Rank
#9
EDEN Staked
124,722
Sent transactions
2,081
Hash Block-TypeBlockTimestampFromToStatus % Txs AbovePriority Fee Via Eden RPC
0xd887...e829
1543427129 Aug 2022 13:130xea5...0780x68b...c45success74 %1 Gwei
0xd6f8...8654
1543426729 Aug 2022 13:120xea5...0780xEe9...d28success43 %2 Gwei
0xd5fe...c5c2
1497376816 Jun 2022 14:220xea5...0780xEa0...746success79 %1 Gwei
0x1dbf...02c7
1493678510 Jun 2022 5:430xea5...0780xEa0...746success65 %2 Gwei
0x8685...5953
1484780526 May 2022 11:520x9a6...6b70xea5...078success19 %5 Gwei
0x5f6c...e888
1481115720 May 2022 12:350xea5...0780xEe9...d28success38 %1 Gwei
0x22ed...29a8
1481038220 May 2022 9:460xea5...0780xFD4...C0dsuccess2 %2 Gwei
0xf8ba...eaf1
1481038120 May 2022 9:450xea5...0780xFD4...C0dsuccess1 %2 Gwei
0x9c58...78f0
1481038020 May 2022 9:450xea5...0780xFD4...C0dsuccess37 %2 Gwei
0x8f6d...1df9
1480457219 May 2022 10:590xea5...0780xbc4...81dsuccess84 %2 Gwei
1