EDEN Staked
0
Sent transactions
0
Hash Block-TypeBlockTimestampFromToStatus % Txs AbovePriority Fee Via Eden RPC
0xc882...856e
153070809 Aug 2022 9:010x190...4ad0x389...65esuccess54 %1.8999999999999995 Gwei
0x1295...3bf7
153069109 Aug 2022 8:230xdad...cce0x389...65esuccess1 %1.1999999999999993 Gwei
0x4c17...b364
153068659 Aug 2022 8:120x90f...fca0x389...65esuccess6 %18.4 Gwei
0x2e87...97a3
153068659 Aug 2022 8:120x8e1...9390x389...65esuccess5 %1.4000000000000004 Gwei
0xfae9...16d0
153068659 Aug 2022 8:120xcbe...1fc0x389...65esuccess5 %1.4000000000000004 Gwei
0x1f52...5f37
153068659 Aug 2022 8:120x3d6...4230x389...65esuccess5 %1.4000000000000004 Gwei
0x83d4...080f
153068659 Aug 2022 8:120x270...8aa0x389...65esuccess4 %0.7000000000000011 Gwei
0x3056...9aa1
153068659 Aug 2022 8:120xa3d...0a10x389...65esuccess4 %0.7000000000000011 Gwei
0x0d77...b657
153068659 Aug 2022 8:120xbe7...b690x389...65esuccess4 %0.7000000000000011 Gwei
0x6b43...a7f4
153068659 Aug 2022 8:120x139...bba0x389...65esuccess4 %0.7000000000000011 Gwei
1